Warning: mysql_real_escape_string(): No such file or directory in /home/lenmanbk/freestyle2u.com/hobbies/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 799

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home/lenmanbk/freestyle2u.com/hobbies/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 799

Warning: mysql_real_escape_string(): No such file or directory in /home/lenmanbk/freestyle2u.com/hobbies/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 799

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home/lenmanbk/freestyle2u.com/hobbies/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 799

Warning: mysql_real_escape_string(): No such file or directory in /home/lenmanbk/freestyle2u.com/hobbies/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 799

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home/lenmanbk/freestyle2u.com/hobbies/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 799

Warning: mysql_real_escape_string(): No such file or directory in /home/lenmanbk/freestyle2u.com/hobbies/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 799

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home/lenmanbk/freestyle2u.com/hobbies/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 799

Warning: mysql_real_escape_string(): No such file or directory in /home/lenmanbk/freestyle2u.com/hobbies/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 799

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home/lenmanbk/freestyle2u.com/hobbies/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 799

Warning: mysql_real_escape_string(): No such file or directory in /home/lenmanbk/freestyle2u.com/hobbies/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 799

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home/lenmanbk/freestyle2u.com/hobbies/wp-content/plugins/statpress-seolution/statpress.php on line 799
ทำก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณ | สัพเพเหระอยากเล่า
 
1

ดอกไม้ดินญี่ปุ่น

ตอนนี้กำลังเรียนทำ ดอกไม้ดินญี่ปุ่น

ผลงานที่เราภูมิใจเสนอ กล้วยไม้ฟาแลนน๊อปซิส

ดอกไม้ดินญี่ปุ่น

 เราไปเรียนที่ศูนย์ฝึกอาชีพ สวนลุม วันเสาร์ อาทิตย์ 09:00-15:00 ไม่คิดค่าสอนค่ะ

คุณครูผู้สอนใจดี เป็นการเอง สนใจสอบถามได้ค่ะ

เป็นงานอดิเรกที่สนุกสนาน และอาจทำรายได้ให้เล็กๆๆ น้อยๆๆ นะค่ะ แต่ปัจจุบัน ยังขายไม่ออกสักชิ้นเลยค่ะ

เร็วๆๆนี้จะมา update เทคนิค ที่เราเรียนรู้มานะค่ะ

Copyright © 2018 สัพเพเหระอยากเล่า All rights reserved. Theme by Laptop Geek.